Stappenplan Lamscobel Waterdichtingsmortel 34/45

Producten:

tot - 15% korting
v.a. € 28,12 incl. btw
v.a. € 23,24 excl. btw
tot - 15% korting
v.a. € 14,54 incl. btw
v.a. € 12,02 excl. btw
€ 34,79 - 15%
€ 29,56 incl. btw
€ 24,43 excl. btw

Stappenplan:

Bekuiping keldermuren met Lamscobel Waterdichtingsmortel 34/45

 1. Muur afkappen en schoonzetten

  Alvorens de werken gestart kunnen worden moet de bestaande bezetting (pleister, mortel, verf, ...) volledig worden afgekapt. 
  De muren moeten volledig worden schoongezet en worden ontdaan van alle vuil, verontreiniging, vetten, ...
  Na het afkappen en schoonzetten worden de muren een laatste keer zeer grondig gereinigd met water onder hoge druk.

  Indien de ondergrondse ruimte zich niet volledig onder het maaiveld bevindt, dan worden de muren tot minimum 30 cm boven het maaiveld afgekapt.

  De aan te brengen bekuipingsbezetting zal ongeveer 2 cm dik zijn. 

  Belangrijk:
  Enkel een zuivere ondergrond kan een optimale garantie zijn om een duurzame bekuipingsbezetting te kunnen aanbrengen.
 2. Dichten scheuren, openingen en waterinfiltraties

  Na het afkappen en schoonzetten van de muren moeten alle aanwezige scheuren en infiltraties eerst worden opgestopt.
  Hiervoor gebruik je Lamscobel Snelcement.  

  Zijn er lichte infiltraties dan kan een muur worden opgeruwd om vervolgens in te wrijven met het droge poeder van Lamscobel Snelcement.  Het inwrijven doen we met droge poeder en met handschoenen. We doen dit totdat er geen enkele druppel vocht meer uit de muur komt.

  Pas dan kan een muur worden bezet met een bekuipingsmortel.je . Door de snellere uitharding heeft het aanwezige vocht geen kans de kwaliteit van de hechting te verlagen. Meer info en stappenplan op de pagina van Lamscobel Snelcement.

  Opgelet !
  Er mag geen enkele infiltratie meer aanwezig zijn alvorens een bekuipingsmortel wordt aangebracht. Komt er toch nog vocht door de muur dan zal uw samenstelling van de aan te brengen bekuipingsmortel worden verstoord en zal deze geen optimale dichting kunnen garanderen.
  Een goede voorbereiding in goud waard. Vraag advies bij Lamscobel indien twijfel.

  Producten
  Lamscobel Snelcement

 3. Aanbrengen aanbrandlaag

  Een aanbrandlaag is een zeer dunne en vloeibare laag dat met kwast een blokborstel kan worden aangebracht. Deze laag zal zorgen voor een optimale hechting tussen de muur en de bekuiping.

  De aanbrandlaag is samengesteld uit een deel waterbekuipingsmortel (Lamscobel Waterdichtingsmortel) + een deel hechtemulsie (Lamscobel HA-10) + een deel water zodat er een vloeibare massa wordt gevormd en het met een kwast kan worden aangebracht.

  Daarna deze laag laten uitdroging zodat deze kan zorgen voor een degelijk hechting kan vormen voor de daarop aan te brengen bekuipingsbezetting.

  Detail
  Dikte: ca. 1mm
  Droging: 12-24 uur

  Producten / Verbruik
  - Lamscobel Waterdichtingsmortel (ca. 1,25kg /m² / 1mm dikte)
  - Lamscobel HA-10 (1L op 25kg Waterdichtingsmortel)

 4. Laag 1 (Lamscobel Waterdichtingsmortel + Lamscobel HA-10)

  Na de aanbrandlaag kan de eerste laag van ongeveer 1 cm worden aangebracht. Breng de eerste laag niet dikker aan dan 1 cm want door het gewicht van de bezetting zal deze gedeeltelijk kunnen loskomen van de muur waardoor er geen dichting zal ontstaan.

  De bekuipingsmortel Lamscobel Waterdichtingsmortel wordt bij de eerste laag aangevuld met de hechtemulsie Lamscobel HA-10. De hechtemulsie zal zorgen voor een optimale dichting en hechting.

  Het aanbrengen van de bekuipingsmortel Lamscobel Waterdichtingsmortel gebeurt volledig manueel en met een draaiende beweging, als het ware kloksgewijs. De mortel wordt hierdoor zeer goed aangedrukt waardoor de vezelversterkte mortel zich als het ware volledig in de massa vasthecht.

  Deze laag moet ruw worden geplaatst zodat de laag hierna ook nog voldoende hechting heeft.

  Opgelet !
  Gebruik NOOIT een rijlat bij het aanbrengen van een bekuipingsmortel in een ondergrondse ruimte. Het gebruik maken van een rijlat zal tot gevolg hebben dat u de vezel opentrekt waardoor er zeker geen dichting zal ontstaan.


  Reeds bij het aanbrengen van de eerste laag wordt een kimnaad aangebracht, d.m.v. het afronden van de muur naar de vloer (meer info artikel onder dit stappenplan).

  Detail
  Dikte: ca. 1 cm 
  Droging: 12uur

  Producten / Verbruik
  - Lamscobel Waterdichtingsmortel (ca. 12,5kg /m² / 1cm dikte)
  - Lamscobel HA-10 (1L op 25kg Waterdichtingsmortel)

 5. Laag 2 (eindlaag met Lamscobel Waterdichtingsmortel)

  Na 12 uur drogen kan de 2de laag worden aangebracht. Dit is meteen ook de eindlaag en mag dus recht worden afgewerkt. Lamscobel HA-10 kan hier terug gebruikt worden maar is niet noodzakelijk. De kimnaad versteviging / afronding ook een 2de laag geven.

  Detail
  Dikte: ca. 1 cm

  Producten
  - Lamscobel Waterdichtingsmortel (ca. 12,5kg /m² / 1cm dikte)
  - Lamscobel HA-10 (1L op 25kg Waterdichtingsmortel) 


 6. Het sponzen van de muren

  Het afwerken van de muren in een ondergrondse ruimte doe je door deze te sponzen. Zoals reeds boven gemeld, gebruik nooit een rijlat om alles vlak te trekken want hierdoor wordt de vezel opgedtrokken.
  Met een vochtige sponsspaan maak je draaiende bewegingen op de muur, waardoor je alles volledig manueel kan uitvlakken.

 7. Proficiat uw keldermuren zijn gedicht.

  Laat het alles nu goed uitdroging door middel van een goede ventilatie.

  Opgelet !
  Gebruik nooit een bouwdroger om een bekuipingsmortel te laten drogen. Een bekuipingsmortel moet op een natuurlijke manier uitdrogen. De ruimte moet ruimschoots op een natuurlijke manier worden geventileerd. Lukt het niet op een natuurlijke manier dan kan dit eventueel met behulp van een ventilator, inclusief afzuigsysteem.
  Respecteer deze werkwijze: enkel op deze manier is een perfecte waterdichting realiseerbaar. Wordt dit niet toegepast dan kunnen er zettingscheuren ontstaan.
  Pas na ongeveer 28 dagen heeft uw bezetting de structuur gevormd van een duurzame waterdichtichte bekuipingsbezetting.

 

Kimnaad

De kimnaad is één van de zwakkere punten in de kelder (aansluiting vloer en muur). Hiervoor is het aangeraden deze ook te gaan verstevigen. Dit doe je door een verbinding te maken in de hoek van de muur en de vloer zodat als het ware de vloer en de muur 1 geheel worden.

 

 

MEDEDELING:
De toepassingsadviezen en gegevens vermeld op technische fiches, via briefwisseling, via de verschillende websites, via mailverkeer, mondeling of eender welk ander medium in meest ruime zin van de betekenis is gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen maar zijn met betreking tot de aansprakelijkheid van derden steeds vrijblijvend.
Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses waarbij afwijkingen zijn getolereerd
Lamscobel bvba is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.
De klantenservice van Lamscobel bvba beantwoordt graag uw vragen.

Volg Ons
Gratis infolijn 055 50 00 42
x